New Zealand Tour Schedule

Novotel Christchurch Cathedral Square (Christchurch, NZ, New Zealand)

52 Cathedral Square, Christchurch Central, 8011 info@apsleytailors.com.au
September 16, 2017 (16th until 2pm) 033 722 111
(Christchurch, NZ, New Zealand) Current Date & Time: December 03, 2020 01:51 AM

Intercontinental (Wellington, NZ, New Zealand)

2 Grey Street, Wellington 6011 info@apsleytailors.com.au
September 17, 2017 (17th until 2pm) 044 722 722
(Wellington, NZ, New Zealand) Current Date & Time: December 03, 2020 01:51 AM

Ibis Hamilton Tainui (Hamilton, NZ, New Zealand)

18 Alma St, Hamilton 3204 info@apsleytailors.com.au
September 18, 2017 (18th until 2pm) 078 599 200
(Hamilton, NZ, New Zealand) Current Date & Time: December 03, 2020 01:51 AM

Hilton Auckland, Princes Wharf (Auckland, NZ, New Zealand)

147 Quay St, Auckland, 1010, New Zealand info@apsleytailors.com.au
September 19, 2017 to September 20, 2017 (20th until 2pm) 099 782 000
(Auckland, NZ, New Zealand) Current Date & Time: December 03, 2020 01:51 AM

Hilton Auckland, Princes Wharf (Auckland, NZ, New Zealand)

147 Quay St, Auckland, 1010, New Zealand info@apsleytailors.com.au
June 21, 2019 to June 22, 2019 (22nd until 2pm) 0423986393
(Auckland, NZ, New Zealand) Current Date & Time: December 03, 2020 01:51 AM